Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej

Dopalacze są naszpikowane chemią. Mogą być bardzo niebezpieczne, często z domieszką trucizny pn. na szczury, drobinkami szkła itp. . Nie znamy ich składu, nie wiemy jak mogą działać. Co mogą robić z naszą psychiką  i ciałem. Nie znamy dawki bezpiecznej i śmiertelnej.  Nawet pierwsze ich zażycie może być tragiczne w skutkach.

czytaj więcej
  • ZAPISY DO GIMNAZJUM

Od 29.06.2015r. ruszają zapisy do klas I na rok szkolny 2015/2016. Nabór potrwa do 18.07.2015r.  Kandydaci muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:


1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

2) wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (oryginał)

3) 2 zdjęcia legitymacyjne

  • INFORMACJE DLA TRZECIOKLASISTÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH WAS DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Kandydat, który wcześniej złożył podanie o przyjęcie dołącza w dniach 26.06 – 29.06.2015r następujące dokumenty:
– kopię świadectwa ukończenia szkoły,
– kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

– 2 zdjęcia
– dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.


Dokumenty o których mowa mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata . Kopia powinna zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Szczegółowe terminy wyników rekrutacyjnych zostaną podane do wiadomości zgodnie z procedurą rekrutacji elektronicznej.

  • LETNIA AKCJA TPD

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzi zapisy na kolonie dla dzieci i młodzieży w ramach “Akcji Letniej TPD 2015″.  Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ!

| Strona 1 | Strona 2 |

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma