• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziny: 664720
 • Do końca roku: 158 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Środa, 2017-07-26

Imieniny: Anny, Mirosławy

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Trzecioklasisto! Od 1 czerwca zostanie uruchomiona strona logowania, w której będziesz mógł wypełnić elektroniczny wniosek niezbędny w naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zastad postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego:

1. Nabór do głogowskich szkół ponadgimnazjalnych prowadzony jest w formie elektronicznej.

2. Kandydat ma możliwość dokonania wyboru nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, w których pragnie podjąć naukę (zespół szkół nie jest „szkołą”). Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów prowadzonych w danej szkole, które zgodnie z wyborem kandydata, są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności – od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Szkoła ponadgimnazjalna wybrana na pierwszej pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.

Im więcej oddziałów kandydat wybierze w danej szkole, tym większe ma szanse na dostanie się do tej szkoły. Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej kandydat składa w dniach od 1 do 21 czerwca 2017 r. w szkole pierwszego wyboru (możliwość wydrukowania wniosku w gimnazjum, który w danej szkole składa p. Katarzyna Sypniewska i p. Szymon Kaśków).

UWAGA! Wniosek tylko wypełniony elektronicznie nie bierze udziału w rekrutacji –musi być wydrukowany i dostarczony fizycznie do szkoły pierwszego wyboru!

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (powinno zakończyć się do końca sierpnia 2017 roku).

5. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z wybranych oddziałów lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału (jeśli w żadnym ze wskazanych oddziałów nie uzyska liczby punktów zapewniających przyjęcie).

6. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie od 23 do 27 czerwca 2017 r. poniższe dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 2. zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 3. 2-3 fotografie (w zależności od szkoły),
 4. inne zaświadczenia (np. o wielodzietności).