• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 884061
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 191 dni

Kalendarium

Środa, 2018-12-12

Imieniny: Ady, Aleksandra

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2018/2019

Trzecioklasisto! Poniżej zamieszczony został harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 r. opracowany na podstawie załącznika do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 2 z dnia 09.01.2018 r.

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od 1 czerwca do 20 czerwca 2018

do 31 lipca 2018

2.  

Złożenie deklaracji przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

a)    szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do prób sprawności fizycznej;

b)   szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, do sprawdzianu kompetencji językowych;

c)    oddziału międzynarodowego, do sprawdzianu kompetencji językowych;

d)   do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 2 do 11 maja 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

3. 

Przeprowadzenie:

a)    prób sprawności fizycznej,

b)   sprawdzianu kompetencji językowych,

c)    sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 14 do 30 maja 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r.

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z przeprowadzonych prób.

do 4 czerwca 2018 r.

do 6 sierpnia 2018 r.

5. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

----------------------

6. 

Weryfikacja wniosków oraz dokumentów przez komisję rekrutacyjną.

do 28 czerwca 2018 r.

do 7 sierpnia 2018 r.

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

13 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

8. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu do przyjęcia, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie w jednej szkole w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 17 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

9. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 25 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

10. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

26 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

11. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.