• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 884058
 • Do końca roku: 19 dni
 • Do wakacji: 191 dni

Kalendarium

Środa, 2018-12-12

Imieniny: Ady, Aleksandra

REGULAMIN KONKURSU SUPERKLASA

REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU SUPERKLASA

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:


Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.


Konkurs przebiega pod patronatem Dyrektora Gimnazjum w Grębocicach.


O miano SUPERKLASY mogą ubiegać się wszystkie klasy


Gimnazjum w Grębocicach, które czynnie uczestniczą we wszystkich


imprezach szkolnych.

 


CELE KONKURSU:


1.      Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły.


2.    Kształtowanie nawyku zdrowej rywalizacji  i  gry fair play.


3.    Wdrażanie do współodpowiedzialności za jakość życia kulturalnego szkoły.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA:


1.    SUPERKLASĄ może zostać klasa, która brała aktywny udział w


konkursach szkolnych i zdobyła łącznie największą liczbę punktów.


W uzasadnionych przypadkach nieobecność klasy podczas konkursów może


usprawiedliwić dyrektor szkoły.

 


2.    Udział w konkursach organizowanych przy różnych okazjach jest odpowiednio punktowany, i tak:

   

 • za  zdobycie I miejsca     9 punktów,

   

 • za  II miejsce                    8 punktów,

  

 • za  III                                7 punktów,

   

 • za  IV                                6 punktów,

   

 • za  V                                 5 punktów,

   

 • za  VI                                4 punkty,

   

 • za  VII                               3 punkty,

   

 • za  VIII                              2 punkty,

   

 • za  IX                                 1 punkt.

 

 

3.  Informacje na temat ilości zdobytych przez poszczególne klasy punktów

   

     będą na bieżąco wywieszane na tablicy szkolnej oraz umieszczane


na stronie internetowej szkoły.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:


Podsumowanie wyników i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu,


po zakończeniu wszystkich przewidzianych w tym roku  konkursów.


Nagrodą dla SUPERKLASY jest PUCHAR przechodni oraz nagroda –


niespodzianka.

    

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


Organizatorzy poszczególnych konkursów odbywających się  na forum szkoły


zobowiązani są do przekazywania wyników konkursów pedagogowi szkoły,


bądź opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.